Jindo Kuyo

Nhạc chú đại bi - 21 biến

Jindo Kuyo  •  Duration: 58:40  •  Size: 53.72 MB

Thần chú của đức Phật Dược Sư

Jindo Kuyo  •  Duration: 20:03  •  Size: 18.36 MB

Om Mani Padme Hum

Jindo Kuyo  •  Duration: 24:01  •  Size: 21.99 MB

Vãng Sanh Thần Chú

Jindo Kuyo  •  Duration: 15:00  •  Size: 13.74 MB

Om Mani Pad Me Hum - Hòa tấu

Jindo Kuyo  •  Duration: 04:30  •  Size: 4.13 MB